• Gebelik Dönemleri

  <DIV align=center><CENTER><TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width=530 border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle width="20%"><IMG height=20 src="http://www.annecocuk.com/images/tdlist.gif" width=100 border=0><br /><IMG height=185 src="http://www.annecocuk.com/images/tdlist1.gif" width=113 border=0> <P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P><IMG height=37 src="http://www.annecocuk.com/images/raspberry.gif" width=40 border=0></P><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="100%"><B><FONT color=#663366>8.Haftada Bebeğiniz</FONT></B></TD></TR><TR><TD width="100%"><FONT color=#000000 size=-1>Bebeğiniz şimdi yaklaşık 3.125cm uzunlundadır, (küçük bir çilek büyüklüğündedir) ve belirgin hafifçe perdeli ayak ve el parmakları vardır.</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P><IMG height=90 src="http://www.annecocuk.com/images/peapod.gif" width=117 border=0></P><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="100%"><B><FONT color=#663366>15.Haftada Bebeğiniz</FONT></B></TD></TR><TR><TD width="100%"><FONT color=#000000>artık bir bezelye boyuna ulaşmıştır</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P><IMG height=20 src="http://www.annecocuk.com/images/tdlist.gif" width=100 border=0><br /><IMG height=187 src="http://www.annecocuk.com/images/tdlist2.gif" width=115 border=0></P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P></TD><TD vAlign=top width="15%"><P align=right>&nbsp;</P><P align=right>&nbsp;</P><P align=right>&nbsp;</P><P align=right>&nbsp;</P><P align=right>&nbsp;</P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#1"><FONT size=-1>1.2.3.Hafta</FONT></A></P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#4"><FONT size=-1>4.Hafta</FONT></A></P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><!-- Start of Text object --><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#9"><FONT size=-1>9.Hafta</FONT></A></P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#10"><FONT size=-1>10.Hafta</FONT></A></P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#11"><FONT size=-1>11.Hafta</FONT></A></P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#12"><FONT size=-1>12.Hafta</FONT></A></P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#17"><FONT size=-1>17.Hafta</FONT></A></P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#18"><FONT size=-1>18.Hafta</FONT></A></P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#19"><FONT size=-1>19.Hafta</FONT></A></P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#20"><FONT size=-1>20.Hafta</FONT></A></P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><!-- Start of Text object --><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#25"><FONT size=-1>25.Hafta</FONT></A></P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#26"><FONT size=-1>26.Hafta</FONT></A></P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#27"><FONT size=-1>27.Hafta</FONT></A></P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#28"><FONT size=-1>28.Hafta</FONT></A></P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><!-- Start of Text object --><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#33"><FONT size=-1>33.Hafta</FONT></A></P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#34"><FONT size=-1>34.Hafta</FONT></A></P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#35"><FONT size=-1>35.Hafta</FONT></A></P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#36"><FONT size=-1>36.Hafta</FONT></A></P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P><br /></P><P align=right>&nbsp;</P><P align=right><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1"><FONT color=#660066 size=-1>Yenidoğan</FONT></A></P></TD><TD vAlign=top width="20%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=117 border=0><TBODY><TR vAlign=top align=left><TD width=16 height=25><IMG height=1 src="http://www.annecocuk.com/images/trans.gif" width=16 border=0></TD><TD width=1><IMG height=1 src="http://www.annecocuk.com/images/trans.gif" width=1 border=0></TD><TD width=100><IMG height=1 src="http://www.annecocuk.com/images/trans.gif" width=100 border=0></TD></TR><TR vAlign=top align=left><TD colSpan=2 height=256></TD><TD width=100><IMG height=256 src="http://www.annecocuk.com/images/flower.gif" width=100 border=0></TD></TR><TR vAlign=top align=left><TD height=128></TD><TD width=101 colSpan=2><IMG height=128 src="http://www.annecocuk.com/images/dal.gif" width=100 border=0></TD></TR><TR vAlign=top align=left><TD height=128></TD><TD width=101 colSpan=2><IMG height=128 src="http://www.annecocuk.com/images/dal2.gif" width=100 border=0></TD></TR><TR vAlign=top align=left><TD height=128></TD><TD width=101 colSpan=2><IMG height=128 src="http://www.annecocuk.com/images/dal.gif" width=100 border=0></TD></TR><TR vAlign=top align=left><TD height=128></TD><TD width=101 colSpan=2><IMG height=128 src="http://www.annecocuk.com/images/dal2.gif" width=100 border=0></TD></TR><TR vAlign=top align=left><TD height=128></TD><TD width=101 colSpan=2><IMG height=128 src="http://www.annecocuk.com/images/dal.gif" width=100 border=0></TD></TR><TR vAlign=top align=left><TD height=128></TD><TD width=101 colSpan=2><IMG height=128 src="http://www.annecocuk.com/images/dal2.gif" width=100 border=0></TD></TR><TR vAlign=top align=left><TD height=128></TD><TD width=101 colSpan=2><IMG height=128 src="http://www.annecocuk.com/images/dal.gif" width=100 border=0></TD></TR><TR vAlign=top align=left><TD height=128></TD><TD width=101 colSpan=2><IMG height=128 src="http://www.annecocuk.com/images/dal2.gif" width=100 border=0></TD></TR><TR vAlign=top align=left><TD height=128></TD><TD width=101 colSpan=2><IMG height=128 src="http://www.annecocuk.com/images/dal.gif" width=100 border=0></TD></TR><TR vAlign=top align=left><TD height=143></TD><TD width=101 colSpan=2><IMG height=143 src="http://www.annecocuk.com/images/saksi.gif" width=100 border=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></CENTER><TD vAlign=top align=middle width="15%">&nbsp; <P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#5"><FONT size=-1>5.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#6"><FONT size=-1>6.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#7"><FONT size=-1>7.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#8"><FONT size=-1>8.Hafta</FONT></A></P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><CENTER><!-- Start of Text object --></CENTER><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#13"><FONT size=-1>13.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#14"><FONT size=-1>14.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#15"><FONT size=-1>15.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#16"><FONT size=-1>16.Hafta</FONT></A></P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><CENTER><!-- Start of Text object --></CENTER><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#21"><FONT size=-1>21.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#22"><FONT size=-1>22.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#23"><FONT size=-1>23.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#24"><FONT size=-1>24.Hafta</FONT></A></P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><CENTER><!-- Start of Text object --></CENTER><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#29"><FONT size=-1>29.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#30"><FONT size=-1>30.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#31"><FONT size=-1>31.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#32"><FONT size=-1>32.Hafta</FONT></A></P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><CENTER><!-- Start of Text object --></CENTER><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#37"><FONT size=-1>37.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#38"><FONT size=-1>38.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#39"><FONT size=-1>39.Hafta</FONT></A></P><P><A href="http://www.annecocuk.com/modules/wfsection/article.php?articleid=1018#40"><FONT size=-1>40.Hafta</FONT></A></P><P>&nbsp;</P></TD><CENTER><TD vAlign=top align=middle width="20%"><IMG height=20 src="http://www.annecocuk.com/images/rdlist.gif" width=100 border=0><br /><IMG height=147 src="http://www.annecocuk.com/images/rdlist1.gif" width=115 border=0> <P>&nbsp;</P><P><IMG height=100 src="http://www.annecocuk.com/images/appleseed.gif" width=90 border=0></P><TABLE height=39 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="100%" height=19><P align=center><B><FONT color=#663366>5.Haftada Bebeğiniz</FONT></B></P></TD></TR><TR><TD width="100%" height=20><FONT color=#000000 size=-1>Gebeliğin bu erken devresinde önemli bir alt yapı oluşturmaktadır. Uterusunuzun içinde büyüyen hücre kitlesi şimdi embriyo diye adlandırılmaktadır. Bir <B>elma çekirdeği </B>büyüklüğündedir.</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P><br /></P><P>&nbsp;</P><P><IMG height=75 src="http://www.annecocuk.com/images/banana.gif" width=120 border=0></P><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="100%"><B><FONT color=#663366>25.Haftada Bebeğiniz</FONT></B></TD></TR><TR><TD width="100%"><FONT color=#000000 size=-1>Şimdi bebeğinizin ağırlığı 450 gr.’ın biraz üzerindedir ve yaklaşık bir muz boyndadır. Duyma tamamen gelişmiştir ve bebeğiniz sesinizin bozuk bir versiyonunu, kalbinizin atışını ve mide gurultularını hissedebilir.</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><P><br /><IMG height=20 src="http://www.annecocuk.com/images/rdlist.gif" width=100 border=0><br /><IMG height=166 src="http://www.annecocuk.com/images/rdlist2.gif" width=115 border=0></P><P>&nbsp;</P></TD></CENTER></TR></TBODY></TABLE></DIV>
   
   

  Bu site Lidya.Net tarafından hazırlanmış ve yayınlanmaktadır © 1998-2012. Bu sitede yayınlanan yazılar, kaynak ve yazarı belirtilmek kaydıyla kullanılabilir.
  İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren AnneCocuk.com adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K' nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan ve yazdıkları yazılardan kendileri sorumludur.
  AnneCocuk.com ile ilgili yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim linkinden iletişime geçildikten sonra en geç 2 (iki) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve size geri dönüş yapılacaktır.